HOME BAKER

הלקוח הוא אופה לחם ומורה בתחום האפיה מזה שנים רבות, אשר יצר מכשיר לאפיה ביתית וזאת כדי לעזור לאופים והבשלנים להגיע לאכויות האפיה של תנור אבן אמיתי.

בשיחת האיפיון ביני לבין הלקוח, השאלתי ממנו מתקן אחד כדי להתנסות בתהליך האפיה בו, באיכויות ובמתקונים אשר נכתבו במיוחד עבור מכשיר זה. תהליך העבודה והשהות עם המכשיר היו חלק חשוב מיצירת הלוגו עבור הלקוח, התהליך היה שונה מהרגיל וכלל קמח.

צורת המכשיר היה הדבר הראשון שתפס לי את העין ומייד תרגמתי אותה ללוגו, הלקוח ביקש לנסות כיוונים אחרים ותירגמתי את האסוציאציות שלו להצעות מיתוג, לאחר לבטים רבים חזרנו לרעיון הראשון והוא המכשיר.

Lidor Perez Graphic design | 050-9777397 | lidorperez@gmail.com

  • LinkedIn - Black Circle
  • Spotify - Black Circle