הזמנות וכרזות

חלק מהעבודות המוצגות כאן הן תוצר של פרויקטים במסגרת עבודתי, חלקן עבודות פרטיות וחלק הן תוצר מזמן הלימודים.

Lidor Perez Graphic design | 050-9777397 | lidorperez@gmail.com

  • LinkedIn - Black Circle
  • Spotify - Black Circle