סביבות למידה ומרחבי הוראה

עיקר עבודתי היא בעיצוב מרחבי למידה וסביבות הוראה במסגרת עבודתי במרכז פסג״ה תל-אביב - יפו.

הכניסה לבתי ספר בעיר ויצירת שינוי במרחב הקיים מאפשר הסתכלות על אופן הלמידה ואופן תפיסת החלל כמקום בוא מתנהלת למידה.

העבודות המוצגות כולן מודפסות מוצבות בתיכון חדש תל-אביב, מימדי העבודות לא סטנדרטים ומותאמים למרחב הבית ספרי.

Lidor Perez Graphic design | 050-9777397 | lidorperez@gmail.com

  • LinkedIn - Black Circle
  • Spotify - Black Circle