• Lidor Perez

2020 אף פעם לא אהבנו אותך...

בניגוד לנוהג הרגיל של להציב מטרות לשנה החדשה, אני אומר קפצי לי, אני לא צריך להוכיח כלום... זו את שצריכה.

2020 הייתה שנה הזויה ברמות אחרות, בסימנים אפשר היה להבחין עוד ב-2019 ובכול זאת הייתה תקווה קלושה.


עבודה, יצירה ופיתוח לא היו חסרים כך שאין לי על מה להתלונן, אבל המגבלות והתקפי ZOOM בלתי פוסקים, כולל פגישות עיצוב מרחבים בזום עם סיורים במצלמה...

בואו נגיד את האמת הייתה שנה מאתגרת כמעט בכל תחום, אני לא מהאנשים שמפזרים אופטימיות חסרת אחריות אבל אני מעדיף לחשוב שנגענו בתחתית קולקטיבית של כפר גלובלי אחד גדול.

שתהיה שנה קלה לכולנו.

0 תגובות