© | לידור פרץ מעצב גרפי | Lidor Perez Graphic design |  תל אביב, ישראל |  lidorperez@gmail.com

דיקלה גלזר

דיקלה גלזר, מעצבת מוכשרת וגם חברה טובה, פנתה אלי בעזרה לעיצוב לוגו כשיצאה לעצמאות, בפורטפוליו שלה כבר היו מספר פרויקטים, כשעבדנו על הלוגו חיפשנו דרך להבדיל את המותג ולא למסגר אותו לסגנון עיצוב אחד, כמו כל המעצבים.ות עם הזמן והנסיון יש התפתחות ורצינו להשאיר לזה מקום
הלוגו והאתר אותו עיצבתי, משקפים הייטב את סגנונה של דקלה, מדויק עם נגיעות אישיות וירידה לפרטים

© | לידור פרץ מעצב גרפי | Lidor Perez Graphic design |  תל אביב, ישראל |  lidorperez@gmail.com