© | לידור פרץ מעצב גרפי | Lidor Perez Graphic design |  תל אביב, ישראל |  lidorperez@gmail.com

כפתור ירוק פתרונות

כפתור ירוק היא חברה שאיתה עבדתי מספר שנים, הבקשה הייתה ליצור טמפלטים חדשים לפלטפורמה, כדי לרענן את המראה.

לקוחות החברה הם בעלי עסקים בינוניים וקטנים אשר אין להם תקציב ליצירת אפליקציה וכאן נכנסת כפתור ירוק בנתינת פתרון מותאם ולא שבלוני עבור הלקוחות כאשר מאחורי הקלעים יושבים אנשים אמיתיים שבונים עבורם את האפליקציה ולא אלגוריטם אוטומטי.

פרויקט זה בוצע בשתי פעימות עבור שני טמפלטים במחשבה על סוגי לקוחות שונים.

© | לידור פרץ מעצב גרפי | Lidor Perez Graphic design |  תל אביב, ישראל |  lidorperez@gmail.com