top of page
  • LinkedIn
  • Artboard 12_4x
  • Artboard 1_4x

מסלולי קריירה בחינוך

במרכז פסג״ה תל-אביב-יפו יזמו הקמת מסלולי למידה לקריירה בחינוך, האתגר היה לבדל את התפיסה מהפיתוח המקצועי שנעשה
בשל נועזות התפיסה חיפשתי את הצבעים והסמלים לייצוג החשיבה והיציאה מהשבלונה של פיתוח מקצועי למורים בכלל, יצרתי פונט המלווה את התוכנית ממנו גזרתי צורות בסיסיות ויצרתי לכל מסלול סמל המייצג אותו, סמלים אלה מלווים כל מסלול בפרסום

מסלולי קריירה בחינוך

עיצוב תוכן פדגוגי בתיכון חדש

תכנון ועיצוב סביבות למידה

דיקלה גלזר

אינפוגרפיקה

שירלי זמיר

בי״ח דנה לילדים

פרויקטים בהמתנה | שם זמני

HOME BAKER

משחקי בריחה

FIT POINT

כפתור ירוק פתרונות

bottom of page