© | לידור פרץ מעצב גרפי | Lidor Perez Graphic design |  תל אביב, ישראל |  lidorperez@gmail.com

מרכז קריירה

מיתוג תוכנית לקריירת מורות ומורים בעיר תל-אביב-יפו
יצירת קונספט ומיתוג התוכנית בצבעים עזים ושפה של רמזים ומשחקי צורות בסיסיות

© | לידור פרץ מעצב גרפי | Lidor Perez Graphic design |  תל אביב, ישראל |  lidorperez@gmail.com