top of page
  • LinkedIn
  • Artboard 12_4x
  • Artboard 1_4x

משחקי בריחה

אחת ההתמחויות במרחב בו אני יוצר עוסק בתחום משחק בלמידה.
שני פרויקטים בהם לקחתי חלק היו תכנון חדרי בריחה, אחד במרכז פסג״ה (משחק בתוך משחק) והשני בספריית בית אריאלה (אתגר הכתר).
תהליך העבודה על כל אחד מהם לקח כשנה, מרבית הזמן הוקדש למחקר, פיתוח תמה מרכזית, תוכן החידות, התנהגות המשחק והנגשת החידות בתחנות המשחק השונות, בשני הפרויקטים לא מדובר בחדר אחד סגור, בגלל אופי המקומות היה צריך לתכנן את מהלך המשחק במרחב ציבורי ופתוח. עיצוב תחנות המשחק והידוק סדר הפעולות נעשה ביני לבין גורם חוץ מקצועי בתחום זה
המרחב ״משחק בתוך משחק״ מזמן בין 15 ל-25 משתתפים לשחק ולפתור בעיה אחת גדולה הוא לא מרחב סגור והשימוש בניידים מותר, כל תחנת משלבת אלמנטים אלקטרוניים ומכניים יחד עם חידות חשיבה מסדר גבוה

במרחב השני, ״אתגר הכתר״ תוכנן ונבנה בספריית הרמב״ם (ספריה תורנית) חלק מגישה יוצאת דופן כדי למשוך קהל נוסף ולהכיר את עושר הספריה והתוכן בה, המשחקים (קבוצות של 4-8 משתתפים) עוברים מסלול המתחכה אחר כתר הרמב״ם ומה עלה בגורלו, מה שמביא אותם ללמידה בדרך משחקית

מסלולי קריירה בחינוך

עיצוב תוכן פדגוגי בתיכון חדש

תכנון ועיצוב סביבות למידה

דיקלה גלזר

אינפוגרפיקה

שירלי זמיר

בי״ח דנה לילדים

פרויקטים בהמתנה | שם זמני

HOME BAKER

משחקי בריחה

FIT POINT

כפתור ירוק פתרונות

bottom of page