© | לידור פרץ מעצב גרפי | Lidor Perez Graphic design |  תל אביב, ישראל |  lidorperez@gmail.com

עיצוב לדפוס

חלק מהעבודות המוצגות כאן הן תוצר של פרויקטים במסגרת עבודתי, חלקן עבודות פרטיות וחלק הן תוצר מזמן הלימודים.

© | לידור פרץ מעצב גרפי | Lidor Perez Graphic design |  תל אביב, ישראל |  lidorperez@gmail.com