top of page
  • LinkedIn
  • Artboard 12_4x
  • Artboard 1_4x

עיצוב תוכן פדגוגי בתיכון חדש

עיצוב תוכן פדגוגי הוא תהליך זהה לעיצוב בכול תחום, חשיבות הבנת התוכן הפדגוגי והכרות עם השדה החינוכי המקומי הוא המפתח לעיצוב תוכן נכון
התוצר הסופי צריך לשמור על איזון עדין ולא להעפיל על הטקסטים, המטרה לזמן את הצופים לעיין ולבוא באינטראקציה עם התוכן המוצג.
לצערי עיצוב תוכן פדגוגי לא מקבל מענה הולם ומאוזן במרבית המקרים, במקרה הטוב הוא יזכה לקישוט גנרי, במקרה הפחות טוב התוכן יפגע ויהפוך למשני.
הפוטנציאל לאתגר את עולם החינוך באמירה עיצובית אומנותית ודרך כך ליצור מרחב לפעמים בועט ואף חתרני הוא מגרש משחקים מהנה אשר לא כולם זוכים לו.

מסלולי קריירה בחינוך

עיצוב תוכן פדגוגי בתיכון חדש

תכנון ועיצוב סביבות למידה

דיקלה גלזר

אינפוגרפיקה

שירלי זמיר

בי״ח דנה לילדים

פרויקטים בהמתנה | שם זמני

HOME BAKER

משחקי בריחה

FIT POINT

כפתור ירוק פתרונות

bottom of page