© | לידור פרץ מעצב גרפי | Lidor Perez Graphic design |  תל אביב, ישראל |  lidorperez@gmail.com

פרויקטים בהמתנה | שם זמני

פרויקטים אשר נמצאים בתהליך כזה או אחר, חלקם ברמת סקיצה, חלקם ממתינים לשימוש, רובם נעשו בזמן פנוי ומתוך רעיון שחייב היה להתממש עכשיו לפני שישכך

© | לידור פרץ מעצב גרפי | Lidor Perez Graphic design |  תל אביב, ישראל |  lidorperez@gmail.com