top of page
  • LinkedIn
  • Artboard 12_4x
  • Artboard 1_4x

פרויקטים בהמתנה | שם זמני

לכל אחד יש פרויקטים בהמתנה, הבזק רעיון שמקבל מימוש בהמשך ולפעמים בהקשר אחר, התחלה של עבודה שלא מומשה או רעיון שחייב היה להגיע למימוש אבל ממתין לרגע הנכון

מסלולי קריירה בחינוך

עיצוב תוכן פדגוגי בתיכון חדש

תכנון ועיצוב סביבות למידה

דיקלה גלזר

אינפוגרפיקה

שירלי זמיר

בי״ח דנה לילדים

פרויקטים בהמתנה | שם זמני

HOME BAKER

משחקי בריחה

FIT POINT

כפתור ירוק פתרונות

bottom of page