top of page
  • LinkedIn
  • Artboard 12_4x
  • Artboard 1_4x

ראש חוצות

קבוצת ראש חוצות וג׳קי בכר, עוסקת בבימוי והפקה של מופעים אומנותיים ואירועי חוצות יצירתיים שתמיד משאירים את הצופים פעורי-פה. תהליך העבודה עם קבוצת ראש חוצות הייתה עבורי חוויה מעניינת ומאוד כיפית, מדובר באנשים שהעיסוק באומנות ואסטטיקה הם דבר יום-יומי עבורם, והישיבות התקימו בין תחפושות ואביזרים.

בפגישתנו הראשונה הגדרנו מחדש את תפקידו של האתר החדש, למדתי את מבנה החברה ומה הצרכים ורצונות של מנהלי החברות.

המשך התהליך נעשה בפורום מצומצם יותר כאשר העבודה נחלקה לארגון חומרים (מצד הלקוח), יצירת הצעות פריסה לחלקי האתר (מצידי) והכול לווה בפידבקים הדדיים לאורך התהליך כולו.

בסופו של תהליך יצא לאויר האתר החדש כאשר הוא מלווה בעיקר בתנועה, צבע, תמונות ומידע.

מסלולי קריירה בחינוך

עיצוב תוכן פדגוגי בתיכון חדש

תכנון ועיצוב סביבות למידה

דיקלה גלזר

אינפוגרפיקה

שירלי זמיר

בי״ח דנה לילדים

פרויקטים בהמתנה | שם זמני

HOME BAKER

משחקי בריחה

FIT POINT

כפתור ירוק פתרונות

bottom of page