top of page
  • LinkedIn
  • Artboard 12_4x
  • Artboard 1_4x

תכנון ועיצוב סביבות למידה

הצעת העיצוב המקורית של ספריית בית הספר הייתה סכמתית ושבלונית, בפניה אליי נתבקשתי לפצח מרחב מזמין ורך יותר המאפשר גם למידה במרחב אבל לא תופס חלל שלם
החלופה התמקדה ביצירת מרחב זורם ורך ומאפשר עידוד קריאה במרחב נעים וחדשני
מבנה מדפי הספרים לא סכמתי או סימטרי אבל מכיל מספר גבוה של כותרים, מרחבי למידה דינמיים וסביבות ישיבה רכות לטובת הלומדים

מסלולי קריירה בחינוך

עיצוב תוכן פדגוגי בתיכון חדש

תכנון ועיצוב סביבות למידה

דיקלה גלזר

אינפוגרפיקה

שירלי זמיר

בי״ח דנה לילדים

פרויקטים בהמתנה | שם זמני

HOME BAKER

משחקי בריחה

FIT POINT

כפתור ירוק פתרונות

bottom of page