• LinkedIn
  • Artboard 12_4x
  • Instagram
  • Spotify

תכנון ועיצוב ספריית בית ספר

הצעת חלופה (שהתקבלה) לספריית בית-ספר בית צורי

הצעת העיצוב המקורית של ספריית בית הספר הייתה סכמתית ושבלונית, בפניה אליי נתבקשתי לפצח מרחב מזמין ורך יותר המאפשר גם למידה במרחב אבל לא תופס חלל שלם
החלופה התמקדה ביצירת מרחב זורם ורך ומאפשר עידוד קריאה במרחב נעים וחדשני

© | לידור פרץ מעצב גרפי | Lidor Perez Graphic design |  תל אביב, ישראל |  lidorperez@gmail.com

Artboard 8_4x.png