עיצוב לדפוס

החלק הנעים של החיים

חלק מהעבודות המוצגות כאן הן תוצר של פרויקטים במסגרת עבודתי, חלקן עבודות פרטיות וחלק הן תוצר מזמן הלימודים.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Spotify

© | לידור פרץ מעצב גרפי | Lidor Perez Graphic design 

תל אביב, ישראל | 050-9777-397 | lidorperez@gmail.com

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Spotify