במסגרת עבודתי הנוכחית (מרכז פסג״ה תל-אביב-יפו, מצאתי את עצמי מעצב מרחבי הוראה למידה, סביבות למידה ומרחבי למידה חוץ כיתתיים.
הרעיון הוא להתאים את המרחב ללמידה בסגנון אחר, בין למידה התנסותית במרחבי מייקרס ועד לספריות בית ספר.
התפקיד הוא לעזור לצוות לחלץ את העוגנים של העשיה הפדגוגית במרחבים ולתרגם אותם למרחב פיזי בנוי.

עיצוב מרחבי למידה

מרחבי למידה-הוראה בדגש על פיתוח פדגוגי