מספר פרויקטים שנמצאים בהמתנה, ממתינים לסיום ואולי היו ראויים למקום נפרד באתר אבל אולי באמת עד סוף הקיץ הם יצאו לאויר העולם ויקבלו מקום ראוי

פרויקטים בעבודה