TS
marketing intelligence

הלקוחות פנו אליי לאחר תהליך מיתוג מול גורם אחר, כאשר בקשתן המקורית הייתה לתת פרשנות אחרת לאחת הסקיצות, קיבלתי את הבריף המוכן ומשם התחלנו תהליך לא ארוך של אפיון ובניית המותג מחדש על משמעות עבודתן והחיבור שלהן כשותפות.

Lidor Perez Graphic design | 050-9777397 | lidorperez@gmail.com

  • LinkedIn - Black Circle
  • Spotify - Black Circle