top of page
מיתוג

תהליכי מיתוג מרתקים בעיניי, אני אוהב את אתגר העוסקים הקטנים או תוכניות מיוחדות הדורשות מיתוג, תהליך הבנת והבניית המותג כמו גם יצירת שפה מיתוגית שלמה הם תהליך חשיבה משותפת יחד עם היזמית.ם, האפשרות להיכנס לראשם ולחלץ את מהות המותג מרתקים כל פעם מחדש.

פדגוגיה מייקרית

בעבודתי במרכז פסג"ה תל-אביב יפו, אני חלק מצוות שהקים בעבודה רבה מרחב מייקרי פדגוגי, בו אנחנו מכשירים צוותי הוראה בעיר בלמידה חוויתית במרחב מייקרי בבית הספר, השדה ההתנסותי הזה מאפשר לנו לחקור פרקטיקות הוראה במרחבים אלו.
התפיסה הפדגוגית אותה עיצבנו מלווה גם בתהליכי יעוץ בבניית תוכנית לימודים ובהקמתם תכנונם ועיצובם של מרחבים מייקרים רבים בעיר.

עיצוב תוכן פדגוגי

עיצוב תוכן פדגוגי הוא לפני הכול הבנת המטרות הפדגוגיות של התוכן ואופן השימוש בהם, תהליך העבודה כולל הבנת התוכן למי מיועד ובאיזו דרך שואפים שיעשה בו שימוש, מטרת העיצוב היא לתמוך ולקדם את השימוש בתוכן הפדגוגי. 

עיצוב סביבות למידה

עיצוב מרחבי למידה (מרחב פיזי) מצריך בתור התחלה היכרות עם התפיסה הפדגוגית של בית הספר, תצפית על התנהלות הלומדים במרחב והבנת שינוי הלמידה שהעיצוב יביא.
עיצוב מרחבי למידה הוא לא תוצר של תבנית או ריהוט גנרי וצבעים שמחים... יש לקחת בחשבון משתנים רבים בעיצוב סביבת הלמידה, כמו צרכים ייחודיים ומאפיינים של הלומדים הדורשים לאפשר להם סביבת למידה מתחשבת ונעימה. 

ישנם טרנדים מדהימים אבל תלמידים שוהים בכיתה יותר מ-15 דקות ולעיתים גם 5 שעות (לא כולל הפסקות) וזה צריך להיות נקודה חשובה שצריך לקחת בחשבון. 

אני ואני ואני

מרבית העבודה שלי היא במרכז פסג״ה תל-אביב-יפו. במרכז אני עובד במספר תחומים, עיצוב תוכן פדגוגי, עיצוב סביבות למידה, ריכוז תחום המייקרים במרכז שכולל בין הייתר הנחייה ופיתוח מקצועי לסגלי הוראה בתחום זה.

תהליכי העבודה הם צוותיים אבל כוללים אוטונומיה רחבה המאפשרים פיתוח תחומים נוספים ובחירת זירות חדשות והשתלבות בקיימות. 

האפשרות להשפיע על תהליכים חינוכיים בשטח (מסגרות חינוך שונות) היא מרתקת ומאפשרת לי ללמוד ישירות מהשטח מה עובד ומה לא, איך לשנות תהליכים ולשכלל אותם תוך כדי תנועה.

bottom of page