יקטים

PRO

מרכז קריירה
עיצוב תוכן פדגוגי
פרויקטים בהמתנה | שם זמני
משחקי בריחה
בי״ח דנה לילדים
HOME BAKER
דיקלה גלזר
שירלי זמיר
ראש חוצות
אינפוגרפיקה
FIT POINT
כפתור ירוק פתרונות
תכנון ועיצוב ספריית בית ספר
עיצוב לדפוס
NRO

© | לידור פרץ מעצב גרפי | Lidor Perez Graphic design |  תל אביב, ישראל |  lidorperez@gmail.com