© | לידור פרץ מעצב גרפי | Lidor Perez Graphic design |  תל אביב, ישראל |  lidorperez@gmail.com

FIT POINT

פתיחת מרחב אימון בוטיקי בסביבת מגורים מחייבת לבלוט בשכונה, הלקוחות ביקשו לוגו נועז, בולט ושונה מהקיימים בסביבה. לאחר מחקר שטח שעשינו הגענו לתוצאה הזו, בהמשך נוצר חיבור עם מעצבת המרחב כדי ליצור את המראה האורבני הייחודי.

© | לידור פרץ מעצב גרפי | Lidor Perez Graphic design |  תל אביב, ישראל |  lidorperez@gmail.com