top of page
  • LinkedIn
  • Artboard 12_4x
  • Artboard 1_4x

NRO

הלקוח הוא יזם סידרתי אשר עבדנו על מספר פרויקטים יחד בעבר, במקרה הזה פנה אלי בבקשה למתג מיזם חדש שיציג את המוצר בצורה הישירה ביותר עבור מוצר ספציפי ובודד אותו הוא מוכר בחנות האמזון שלו.
הרצון של הלקוח במיתוג ברור וישיר הביא לתהליך עבודה ממוקד ויחסית קצר.
בסיום תהליך המיתוג עברנו לעיצוב פריסת האריזה למוצר ולחומרים פרסומיים עבור דף האמזון שלו, עמוד הפייסבוק ואתר הלקוח.

מסלולי קריירה בחינוך

עיצוב תוכן פדגוגי בתיכון חדש

תכנון ועיצוב סביבות למידה

דיקלה גלזר

אינפוגרפיקה

שירלי זמיר

בי״ח דנה לילדים

פרויקטים בהמתנה | שם זמני

HOME BAKER

משחקי בריחה

FIT POINT

כפתור ירוק פתרונות

bottom of page