• LinkedIn
  • Artboard 12_4x
  • Instagram
  • Spotify

NRO

עיצוב שפה | מיתוג | עיצוב חומרי פרסום שונים

הלקוח הוא יזם סידרתי אשר עבדנו על מספר פרויקטים יחד בעבר, במקרה הזה פנה אלי בבקשה למתג מיזם חדש שיציג את המוצר בצורה הישירה ביותר עבור מוצר ספציפי ובודד אותו הוא מוכר בחנות האמזון שלו.
הרצון של הלקוח במיתוג ברור וישיר הביא לתהליך עבודה ממוקד ויחסית קצר.
בסיום תהליך המיתוג עברנו לעיצוב פריסת האריזה למוצר ולחומרים פרסומיים עבור דף האמזון שלו, עמוד הפייסבוק ואתר הלקוח.

© | לידור פרץ מעצב גרפי | Lidor Perez Graphic design |  תל אביב, ישראל |  lidorperez@gmail.com

Artboard 8_4x.png